מידע נוסף

מע”מ
לקוחות אירופיים הרשומים במע”מ לא יידרשו לשלם מע”מ בתנאי שניתן לאמת את מספרי המע”מ שלהם בכתובת http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies.
לקוחות אירופיים שאינם רשומים במע”מ יידרשו לשלם 23% מע”מ.
לקוחות מחוץ לאירופה לא יידרשו לשלם מע”מ בתנאי שהטובין נשלחים לכתובת מחוץ לאירופה.
מוצרים
כל המוצרים שאנו מספקים הם 100% חדשים – איננו מספקים חלקים משופצים, חלקים משומשים או חלקים שנראים כחדשים – אך ורק 100% חלקים מקוריים חדשים.
נוהל ההזמנה
הזמנה חייבת להתבצע באמצעות הזמנת רכש רשמית הכוללת את כל נתוני החברה שלכם.
ברגע שנקבל את הזמנתכם נאשר אותה על ידי משלוח חשבונית עסקה ונתונים נוספים על ההזמנה.
דוגמאות
ניתן להזמין דוגמאות. לפרטים נוספים פנו אל info@lcddirect.ie
תשלום
תשלומים מתקבלים בדרך כלל על ידי העברה בנקאית באמצעות SEPA, TT, Swift, Wire וכד’. ניתן לקבל תשלום באמצעות PayPal – תיגבה עמלת PayPal בשיעור 3.8%. הטובין יישלחו רק לאחר שהכספים יגיעו לחשבוננו.